நாம் ஏற்றுள்ள இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிட்டால் அதன் ஆணிவேர் இப்றாஹீம் (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களுடன் தொடர்புற்றுள்ளது என்று