சகவாழ்வை மேம்படுத்துவதில் முஸ்லிம் குடும்பங்களின் வகிபாகம்

பாத்திமா ஸைனப் பின்த் பவாஸ் முழு மனித சமூகமும் இரத்த உறவால் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது; சகோதர உறவால் தொடர்புபட்டுள்ளது.

முகமலர்ச்சியும் நற்பண்பும் அழகிய தொடர்பாடலின் மூலதனம்: நபிகளார் வாழ்வு தரும் பாடம்

அஷ்ஷெய்க் எச்.எம். மின்ஹாஜ் (இஸ்லாஹி), சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய்யா மகளிர் கல்லூரி இறைதூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள்

ஸூரதுல் இஃலாஸ் விளக்கம்

அஷ்ஷெய்க் தாஹிர் எம் நிஹால் (அஸ்ஹரி), விரிவுரையாளர், கதீஜதுல் குப்றா மகளிர் கல்லூரி, வடதெனிய, வெலம்பொட. ‘கூறுவீராக! அவன்

சோதனைகளுக்குப் பின் சாதனை படைக்கும் குழந்தைகள்

பாத்திமா ஸைனப் பின்த் பவாஸ் அல்குர்ஆன் விபரிக்கும் மூஸா மற்றும் யூஸுப் (அலைஹிமுஸ்ஸலாம்) ஆகியோரது வரலாற்றில் ஒன்றோடொன்று ஒத்துப்

அனுபவிப்பது வரைஉல்லாசம் அனுபவித்த பின் கைலாசமா?

உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர், முன்னாள் தலைவர், இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி சிரமப்பட்டோம்’ பசியிலிருந்தோம்’ கையில் பணமிருக்கவில்லை நடையாகவே

பதற்றம் களைவோம்! நிதானம் அணிவோம்!

அஷ்ஷெய்க் தாஹிர் எம் நிஹால் (அஸ்ஹரி), விரிவுரையாளர், கதீஜதுல் குப்றா மக, வடதெனிய, வெலம்பொட நிச்சயமாக மனிதன் பதற்றக்காரனாக

நற்பண்பாடுகளை இலக்காகக் கொண்ட இறையச்சம்

அஷ்ஷெய்க் எச்.எம். மின்ஹாஜ் (இஸ்லாஹி), சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய்யா மகளிர் கல்லூரி இறைதூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள்

அல்-இஹ்ஸான்

அஷ்ஷெய்க் தாஹிர் எம் நிஹால் (அஸ்ஹரி), விரிவுரையாளர், கதீஜதுல் குப்றா மக, வடதெனிய, வெலம்பொட அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவிடுங்கள்!

தலைமைக்கு அருகில் இருப்பவர் ஒரு வகையினர்

அஷ்ஷெய்க் எச்.எம். மின்ஹாஜ் (இஸ்லாஹி) சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர, இஸ்லாஹிய்யா மகளிர் கல்லூரி ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்:

மாற்றங்களை சுமந்து வரும் துல்ஹஜ்…

அஷ்ஷெய்க் கியாஸ் முஹம்மத் (நளீமி), (எம்.ஏ.) விரிவுரையாளர், ஜாமிஆ ஆயிஷா ஸித்தீக்கா – மாவனல்லை துல்ஹஜ் மாதத்தின் சிறப்பும்

இப்றாஹீம்(அலை) அவர்களது விழுமியங்களை உயிர்ப்பிப்போம்

நாம் ஏற்றுள்ள இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிட்டால் அதன் ஆணிவேர் இப்றாஹீம் (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களுடன் தொடர்புற்றுள்ளது என்று

பாராட்டல்

அஷ்ஷெய்க் கியாஸ் முஹம்மத் (நளீமி), (எம்.ஏ.) தலைவர், இஸ்லாமிய கற்கைள் பீடம்- ஜாமிஆ ஆயிஷா ஸித்தீக்கா பிறரின் குறைகள்

மனித மென்பொருள் பாதுகாப்பு

அஷ்ஷெய்க் தாஹிர் எம். நிஹால் (அஸ்ஹரி) அதிபர், கதீஜதுல் குப்றா பெண்கள் கல்லூரி, வடதெனிய, வெலம்பொட ‘ஆதமுடைய மக்களே!

வைரஸ் இல்லாத தேசம்!

உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் முன்னாள் தலைவர்- இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயற்கை இயற்கையல்ல என்று நான் கூறுகிறேன்.

மாறும் உலகில் மாறாத உள்ளம்

இஸட்.ஏ.எம். பவாஸ் BACC (Hons) சர்வதேச இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகம், மலேசியா அல்லாஹ் இந்தப் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்து, அதில் அற்புதமான